Miksi hankkisin?

Aurinkopaneelit ovat yksi vähäpäästöisimmistä tavoista tuottaa sähköä. Etelä-Suomeen asennettava aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa noin kahdessa vuodessa sen määrän energiaa, joka laitteiston tuottamiseen on kulunut. (Fraunhofer instituutin raportti). Aurinkoenergian tuottaminen on puhdasta ja päästötöntä.

Aurinkopaneeli ei tuota melua tai haitallisia päästöjä kuten savukaasuja, hiilidioksidia tai pienhiukkasia. Aurinkopaneelien käyttäjänä osallistut aktiivisesti ilmaston lämpenemisen estämiseen.

Kasvattaa energiaomavaraisuutta

Kun ryhdyt sähkön pientuottajaksi, vähenee riippuvuutesi ostosähköstä. Se on tärkeä keino, mikäli haluat suojautua mahdolliselta sähkön hinnan nousulta tulevaisuudessa. Lisäksi säästät aina siirron, sekä veron osuuden kaikesta itse käyttämästäsi sähköstä.

Ylläpito on vaivatonta ja käyttöikä on pitkä

Aurinkopaneelijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa. Usein paneeleiden valmistaja takaa, että paneelin teho on vielä 25 vuoden käytön jälkeen vähintään 80 % alkuperäisestä. Järjestelmän nopeimmin kuluva osa on invertteri, jonka käyttöiäksi lasketaan yleensä 15 vuotta.

Kannattavuus parantunut

Aurinkopaneeleiden hankkiminen voi olla taloudellisesti kannattavaa, jos paneeleille löytyy sopiva paikka ja tuotetun sähkön saa käytettyä pitkälti itse. Kannattavuuteen vaikuttavaa myös sähkön hinnan ja hinnoittelun rakenteen kehitys. Tutustu Aalto-yliopiston laatimiin kannattavuuslaskelmiin FinSolar-hankkeen sivulta >>

Aurinkopaneeleiden hinnat ovat laskeneet nopeasti, mikä lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa. Lisäksi paneelien tekniikka on ottanut ison askeleen eteenpäin viimevuosina.

Arvostusta aurinkoenergiasta

Aurinkosähköllä on hyvä maine ja se lisää ostajien kiinnostusta, mikäli jossakin vaiheessa olet myymässä kiinteistöä. Euroopassa on saatu viitteitä, että aurinkopaneelit myös nostavat kiinteistön arvoa. Suomessa asiaa ei ole vielä tutkittu.

Edelläkävijän teknologiaa

Aurinkosähkön merkitys kasvaa entisestään energiamarkkinoiden muuttuessa yhä hajautetumpaan suuntaan. Kun tuotat itse sähköä voit seurata sitä reaaliaikaisesti tuotannonseurantajärjestelmästä ja kohdistaa sähkön käyttöä niille tunneille kun aurinkosähköä on saatavilla. Tuotannonseurantajärjestelmä kuuluu kaikkiin voimalatoimituksiin.

Järjestelmän mitoittaminen

Aurinkosähkörjestelmän mitoitus on keskeistä hyvän lopputuloksen kannalta. Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa huomattavasti se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse.

Mitoituksessa tärkeintä on ymmärtää, että jokaisena hetkenä, jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Moni sähköyhtiö maksaa verkkoon syötetystä sähköstä korvauksen, mutta kannattavinta on mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman kulutuksen mukaan.

Järjestelmän kokoa voivat rajoittaa myös käytettävissä oleva kattopinta-ala tai muun asennuspaikan koko. Joskus myös esteettisillä seikoilla voi olla vaikutusta mitoitukseen.

Avaimet käteen -toimituksessa mitoitus kuuluu kokonaispakettiin. Voit halutessasi tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun.

Kartoituskäynnit veloituksetta Päijät-Hämeen alueella, muut kohteet sovitaan tapauskohtaisesti.

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Mitoitusta varten suunnittelija tarvitsee tiedot sähkönkulutuksesta vuosi- ja kuukausitasolla sekä etenkin kesäkuukausilta kulutustiedot tuntikohtaisesti. Tiedot saat maksutta omalta sähköyhtiöltäsi.

Suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä miettiä, onko edessä sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja tai hankintoja. Ohjausjärjestelmien avulla esimerkiksi sähkölämmitystä tai käyttöveden lämmitystä voi ajoittaa päivän aurinkoisille tunneille.

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Aurinkosähköjärjestelmän taloudellisuutta arvioidaan vertaamalla aiempien asennusten toteutuneita tuottotietoja omaan sähkönkulutukseen. Kannattavuuden näkökulmasta kannattaa pyrkiä siihen, että käyttää valtaosan aurinkosähköstä itse.

Järjestelmän mitoittaminen – Aurinkosähköä kotiin

Luotettavimman arvion kannattavuudesta saa tuntitasoisella vertailulla. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljonkaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Tarkastele eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin hahmotat omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuutta.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa tuottoa. Lisätietoa mitoituksen lähtökohdista voit lukea Motivan verkkosivuilta

Lisää tietoa

Lisää tietoa aurinkoenergiasta löydät Energiaviraston sivuilta


Pyydä tarjous

Esim. osoite